logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Ełckie Centrum Kultury
logo Ełk
logo BIP

Informacje o naborze

Ogłoszenie pracownik techniczny
Status
Aktualne
Etap
Ogłoszenie
Miejsce pracy
Ełckie Centrum Kultury
Wymiar etatu
1/1
Ilość etatów
1
Wydział
Dział Techniczno-Gospodarczy
Ogłoszono dnia
25-05-2022
Termin składania dokumentów
15-06-2022 15:30
Nr ogłoszenia
1/2022
Zlecający
Ełckie Centrum Kultury

Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

a) dyspozycyjność;

b) prawo jazdy kat. B;

c) dobra organizacja pracy i terminowość;

d) umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne i interpersonalne;

b. Wymagania dodatkowe:

1. uprawnienia SEP do 1 kV;

2. uprawnienia do pracy na wysokości;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) obsługa techniczna wydarzeń, w szczególności przygotowywanie techniczno – organizacyjne, obsługa scenografii;

b) obsługa amfiteatru, sceny plenerowej;

c) spedycja sprzętu;

d) obsługa wydarzeń Ełckiego Centrum Kultury i zleconych;

e) bieżące przeglądy, naprawy i konserwacja wyposażenia;

f) utrzymanie budynku, urządzeń, instalacji i otoczenia w pełnej sprawności technicznej;

g) realizacja zadań z zakresu remontów i napraw bieżących;

h) zamieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych administrowanych przez ECK, jak również kolportaż materiałów promocyjnych poza miastem Ełk.


Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

2. możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach;

Wymagane dokumenty

  1. CV
  2. list motywacyjny
  3. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje
  4. klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (wg wzoru dostępnego w załączniku do ogłoszenia)

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

a. Termin
  1. CV
  2. list motywacyjny
  3. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje
  4. klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (wg wzoru dostępnego w załączniku do ogłoszenia)
b. Sposób

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie z dopiskiem "nabór na stanowisko pracownik techniczny" .

c. Miejsce

Dokumenty należy złożyć w terminie do 15.06.2022 r. do godz. 15.30, w sekretariacie (p. 30) Ełckiego Centrum Kultury

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Julita Bogdanowicz-Franczuk
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Bogdanowicz-Franczuk
Czas publikacji informacji:
25-05-2022 11:32
Wprowadzający informację:
Julita Bogdanowicz-Franczuk
Liczba wyświetleń informacji:
490
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji