logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Ełckie Centrum Kultury
logo Ełk
logo BIP

Zamówienia publiczne

Ochrona podczas imprezy masowej „Koncerty na plaży miejskiej” na terenie plaży miejskiej przy ulicy Parkowej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełckie Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty dotyczącej ochrony podczas imprezy masowej „Koncerty na plaży miejskiej” w dniach od 27 czerwca od godz. 16:00 do dnia 29 czerwca do godz. 01:00 na terenie plaży miejskiej przy ulicy Parkowej w Ełku.

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Ełckie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 47

19-300 Ełk

NIP 848-11-35-538

Tel. 87 621 80 00

e-mail: sekretariat@eck.elk.pl

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Kierownik Działu Programowo-Organizacyjnego Joanna Łapszys tel. 724 222 422

 

2.       Opis przedmiotu zamówienia

 


Przedmiotem zamówienia jest:

Przygotowanie i dostarczenie niezbędnej dokumentacji (planu zabezpieczenia) do zgłoszenia imprezy masowej oraz ochrona osób i mienia w trakcie trwania imprezy masowej „Koncerty na plaży miejskiej” na terenie plaży miejskiej przy ulicy Parkowej w Ełku w dniach 27-29 czerwca 2024 roku zgodnie z poniższym harmonogramem:


·         27 czerwca od godz. 16:00 do 28 czerwca do godz. 10:00 – 2 osoby

·         28 czerwca godz. 10:00 (zamknięcie ul. Parkowej) – 5 osób

·         28 czerwca od godz. 13:00 – 10 osób

·         28 czerwca od godz. 17:00 do 29 czerwca godz. 01:00 – 57 osób


3.       Dodatkowe informacje

 

·         Na wykonanie usługi opisanej powyżej zawarta zostanie umowa,

·      Oferent składając ofertę oświadcza tym samym, iż posiada wszelkie koncesje i zezwolenia, które są wymagane do prowadzenia jego działalności w zakresie objętym warunkami zapytania ofertowego,

 

4.       Zawartość oferty oraz wymagania Zamawiającego dotyczące terminu i formy złożenia ofert:

 

·         Zawartość oferty: kwota brutto za 1 roboczogodzinę za 1 pracownika.

·         Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać do kierownika Działu Programowo-Organizacyjnego Joanny Łapszys na adres: joanna.lapszys@eck.elk.pl

·         Ostateczny termin składania ofert upływa 20 maja 2024 roku do godz. 12:00 w południe.

·         Wybranie najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 21 maja 2024 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Ełckim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk

·         Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania procedury wyboru oferty w każdym momencie bez podania przyczyny

·         Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

5.       Sposób oceny ofert:

 

Najniższa proponowana kwota – 70%

Udokumentowane doświadczenie w zabezpieczaniu imprez powyżej 3000 osób wraz z referencjami – 30 %

 

6.       Postanowienia końcowe

 

·     Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia niezbędnej dokumentacji (planu zabezpieczenia) do zgłoszenia imprezy masowej oraz ochrony osób i mienia w trakcie trwania imprezy masowej „Koncerty na plaży miejskiej” na terenie plaży miejskiej przy ulicy Parkowej w Ełku w dniach 27-29 czerwca 2024r.

·         Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta umowa w ciągu 20 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników zapytania przez Zamawiającego.

·         W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy Zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego oferenta, który zaproponował najniższą kwotę brutto.

·         Zamawiający zobowiązuje się uiścić opłatę za przedmiot rozpoznania cenowego w terminie 14 dni od dnia zakończenia imprezy masowej na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

 

Status
Rozstrzygnięty
Tryb
zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia
Usługi
Zamawiający
Ełckie Centrum Kultury
Termin składania ofert / wniosków
20-05-2024 12:00
Termin otwarcia ofert / wniosków
21-05-2024 12:00
Data ogłoszenia
13-05-2024

Załączniki

1. 2062807363_Zapytanie ofertowe - ochrona.pdf (93.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 13-05-2024 15:20 | Data wytworzenia informacji: 13-05-2024
2. 195004023_notatka z rozeznania na ochrone.docx (114 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 22-05-2024 14:59 | Data wytworzenia informacji: 22-05-2024

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Joanna Łapszys
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Łapszys - kierownik działu Programowo - Organizacyjnego
Czas publikacji informacji:
22-05-2024 14:59
Wprowadzający informację:
Joanna Łapszys
Liczba wyświetleń informacji:
57
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji